Neste caderno de ideas queremos recoller, compartir e reflexionar sobre as experiencias que se estean facendo nas escolas de Educación Infantil relacionadas cas tics. Serán benvidas e incluidas primeiro no apartado de enlaces deste caderno e logo se irán metendo no portal de www.avantetoda.com/caracois